Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt ook dit jaar weer samen met de jaarvergadering van de Oranjevereniging gehouden en wel op dinsdag 14 november 2017, de gezamenlijke vergadering begint om 20 uur in ons clubhuis “Moarstee”

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen van de jaarvergadering van 15 november 2016, deze staan onder de agenda vermeld
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag kasnazieners
7. Steemer Omloop
8. Schoolschaatsen/schoollopen
9. 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018
10. WVTTK
11. Rondvraag
12. Sluiting

Notulen jaarvergadering IJsvereniging Stedum (gezamenlijke vergadering met Oranjevereniging)
Dinsdag 15 november 2016   Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Moarstee
Aanwezig: Dirk Dijkema, Jan Harkema, Siebrand Dijkema, Peter Slager, Evert Bruinius, Anjo Hofman, Peter Verduijn, Peter Bijen, Wilco Witteveen, Johann Veen, Arend Kort, Nico Schutter, Fokko Smit, Albert Kuin, Krista Kremer, Annet Hofman, Afie Nienhuis, Trix Leegte, Talo Tamminga, Coby Nienhuis, Martijn Berends, Lukas Kruidhof, Dinie Smit, Syta Timmer, Alie Santing, Ida Rijskamp, Heike Smit, Jurgen Schaap en Catharina Reker
Afwezig met kenisgeving: Janna Bathoorn en Janneke Aué

1. Opening
Voorzitter Anjo Hofman opent om ongeveer 21.00 uur de vergadering en wenst Kees en Anna Eisema en Janny Schutter allen veel beterschap en feliciteert Alie Santing met de geboorte van haar kleinzoon.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
* Wijziging van de agenda : komt een extra punt: bestuursverkiezingen
3. Notulen/Jaarverslag
De notulen van 2015 kunnen door iedereen worden gelezen en er is een kleine opmerking:
Tekstueel: Op pagina 3 staat oploop en dit moet omloop zijn
Naar aanleiding van de notulen:
* De zeecontainers zijn stuk, deze zullen worden vervangen door een nieuwe schuur. Voor de schuur moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente heeft het facetplan buitengebied afgelopen 31 oktober goedgekeurd. Nu moet er d.m.v. subsidies geld geworven worden. Hier gaat het bestuur van de scouting meehelpen. De oude ijsbaankantine mag blijven staan totdat de nieuwe schuur klaar is.
* Op de clustervergadering op 14/11/2016 van de Noorderrondritten (NRR) is er besproken dat de ijsvereniging Stedum het Westerwijdermaar schoon moet houden en men probeert tijdens de toertocht, mocht deze verreden kunnen worden, Stedum aan te doen.
* De geluidsinstallatie voor buiten is helemaal klaar, alle spullen die we hadden hebben we hiervoor kunnen hergebruiken. De installatie, o.a. 6 speakers, voor binnen moet nog aangeschaft worden. Alle leden gaan akkoord dat de ijsvereniging dit gaat betalen. Binnenkort zal in overleg met de heren van “Stedum.com” een systeem aangeschaft worden.

4. Financieel verslag
De penningmeester neemt het financieel jaarverslag door.  Het blijkt dat de kas weer niet gekrompen is. Peter Verduijn en natuurlijk Corry worden bedankt voor het overzicht.

5. Verslag kasnazieners
Jan Harkema en Janneke Aué hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Jan Harkema geeft Corry complimenten voor het zeer overzichtelijke werk. Jan Harkema wordt bedankt voor dat hij dit 2 jaar heeft gedaan. Janneke Aué en Syta Timmer gaan de kas controleren van het seizoen 2016/2017.

6. Bestuursverkiezing
* Janna Bathoorn stopt door haar gezondheidsproblemen met het bestuurswerk. Hiervoor wordt zij  bedankt en zij heeft thuis een een bos bloemen gekregen.
* Trix Leegte is gevraagd om de taak van Janna over te nemen en hier wordt door de leden mee ingestemd, welkom Trix.
* Evert Bruinius stopt na vele jaren met het bestuurswerk. Hiervoor wordt hij bedankt en ontvangt een fles met koude thee.
* Krista Kremer is gevraagd om de taak van Evert over te nemen en ook hier gaan de leden akkoord, welkom Krista.

7. Stedumer Omloop
* De volgende Stedumer Omloop is gepland op 13 mei 2017, hoe en waar dit georganiseerd gaat worden zien we t.z.t. wel, nu er plannen zijn dat het haventerrein dan overhoop ligt.
* Arend Kort regelt alles voor de verkeersregelaars en zorgt ervoor dat deze mannen hun certificaat op tijd halen.
* Afgelopen omloop is er één incident geweest, hiervan is aangifte gedaan bij de politie. De politie is hier mee aan de slag gegaan en waarschijnlijk heeft de Stedumer in kwestie een boete gehad.


8. Schoolschaatsen/schoollopen

* Anjo is bij “De Klaver” geweest en heeft met Martin Pik (directeur) afgesproken dat,  als er ijs is dat de scholen kunnen schaatsen en dat de gymleraar dit zal gaan leiden. Ook voor de Steemer Omloop gaat de gymleraar een programma opzetten zodat de kinderen alvast kunnen oefenen voor het rennen van de loop.
* “Make-a-wish” gaan we niet weer aan meedoen, mocht er een sponsorloop komen, dan gaan we dit doen in overleg met de basisschool

9. W.V.T.T.K

* In 2018 bestaat de ijsvereniging 125 jaar. De exacte datum moeten we nog opzoeken. Zijn er ideeën wat er georganiseerd kan worden? ==> kunstijsbaan in de kerstvakantie op het haventerrein
* Anjo is in overleg met “GIJS”, mocht er ijs komen dan willen we proberen om trainers van “GIJS” naar Stedum te laten komen, om de kinderen ijshockey-training te geven.
* In de komende zomer moet onze baan gerenoveerd worden.


10. Rondvraag
Dinie Smit: Wat vinden de leden van deze eerst gezamenlijke vergadering van de oranjevereniging en ijsvereniging? De leden gaan akkoord om dit in het vervolg zo te blijven doen.

Heike Smit: Hoe groot wordt de nieuw te bouwen schuur? 10m x15m. Hiervoor is twee
derde voor de scouting en een derde voor de ijsvereniging

Johann Veen: De Survival vereniging wil ook graag nog een plekje in de schuur. Dit wordt meegenomen in de gebruikersvergadering

Fokko Smit:  Als er langer ijs is dan het afgelopen jaar, wordt de vloer dan aangepast? De vloer waar men met schaatsen kan komen wordt groter dan de afgelopen winter. Er komt een extra hardboard vloer en voor de hal zijn er tapijttegels.
 Nadeel dat er meerdere verenigingen in één gebouw zitten, dat het op een donderdagavond erg vol kan zijn. Dit laatste punt neemt het bestuur in beraad.

Siebrand Dijkema: Het is erg belangrijk dat er een goede samenwerking met de school is, misschien kan men onder schooltijd een keer naar Kardinge  als er geen ijs komt.
Kan de Steemer Omloop niet naar een andere datum, zodat we meer lopers trekken. ==>Nee de “loop-kalender” is erg druk bezet.

Peter Bijen: In april organiseren we weer een looptraining, het zou leuk zijn als er nog meer Stedumers aan mee kunnen doen, zodat we ook meer Stedumers aan de start van de Steemer Omloop kunnen krijgen.

11. Sluiting
Anjo Hofman sluit om 22.10 uur de vergadering