Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering

Net als de afgelopen jaren houdt de ijsvereniging haar jaarvergadering samen met de Oranjevereniging.
De IJsvereniging nodigt hiervoor al haar leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van IJsvereniging Stedum.
Deze vindt plaats op dinsdag 20 november 2018. De gezamenlijke vergadering begint om 20 uur in ons clubgebouw “Moarstee”.

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
 3. Notulen van de jaarvergadering van 14 november 2017, deze kunt u lezen op de website van de ijsvereniging (http://ijsvereniging.stedum.com/)
 4. Jaarverslag
 5. Terugblik 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018
 6. Financieel verslag van de penningmeester
 7. Verslag kasnazieners
 8. Bestuursverkiezing: Aftredend Catharina Reker (niet herkiesbaar)
  Voorgedragen: Mirjam Vast
  Tot een uur voor de vergadering kan een (tegen)kandidaat zich aanmelden bij het bestuur
 9. Steemer Omloop
 10. WVTTK
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Notulen jaarvergadering IJsvereniging Stedum
Dinsdag 14 november 2017 Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Moarstee
Aanwezig: Dirk Dijkema, Jan Harkema, Peter Slager, Evert Bruinius, Anjo Hofman, Peter Verduijn, Peter Bijen, Arend Kort, Nico Schutter, Alma Wieringa, Albert Kuin, Krista Kremer, Annet Hofman, Afie Nienhuis, Trix Leegte, Coby Nienhuis, Martijn Berends, Lukas Kruidhof, Syta Timmer, Alie Santing, Ida Rijskamp, Heike Smit, Jurjen Schaap, Veronique Huisman, Lies Oldenhof, Ar Jansen en Catharina Reker
Afwezig met kenisgeving: Siebrand Dijkema

 1. Opening
  Voorzitter Anjo Hofman opent om ongeveer 21.00 uur de vergadering.
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
  · Wijziging van de agenda : 6a Verslag kasnazieners
  6b verslag Vergadering Noorder Rondritten
  · Ingekomen stuk: Brief van muziekvereniging Jehova Nissie, met het trieste bericht dat de vereniging per 1 januari 2018 op houdt te bestaan
 3. Notulen
  De notulen van 2016 kan iedereen op de website hebben gelezen en er zijn een aantal exemplaren uitgereikt voor degene die dit nog niet hebben gedaan.
  Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
  Naar aanleiding van de notulen:
  · De hardboard platen, die we in de zaal leggen tijdens een ijsperiode, worden masonite hardboard platen. Deze zijn inmiddels in bestelling.
  · Onderhoud van het veld is afgelopen zomer gedaan.
  · Onderhoud rondom het veld is een aantal weken geleden gedaan.
 4. Jaarverslag
  Het jaarverslag wordt voorgelezen door Catharina Reker.
  De secretaresse wordt bedankt voor de notulen en het jaarverslag
 5. Financieel verslag
  De penningmeester neemt het financieel jaarverslag door. Hij wordt bedankt voor zijn overzichtelijk werk. Hij zal op gepaste wijze het bedankje door geven aan Corry.
 6. Verslag kasnazieners/verslag vergadering Noorder Rondritten

a. Verslag kasnazieners
Janneke Aué en Syta Timmer hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Janneke Aué wordt bedankt voor dat zij dit 2 jaar heeft gedaan. Syta Timmer en Heike Smit gaan de kas controleren van het seizoen 2017/2018.
b. Verslag vergadering Noorder Rondritten
Tijdens de vergadering van de Noorder Rondritten, kwam het lidmaatschap van de KNSB ter sprake. Dit lidmaatschap omvat o.a. een aantal verzekeringen, BUMA-rechten en 2 keer schaatsen op Kardinge. De kosten zijn maximaal €200 per jaar. De leden gaan akkoord dat we lid worden van de KNSB en het bestuur gaat nog uitzoeken welke verzekeringen dit lidmaatschap precies omvat, zodat we niet dubbel verzekerd zijn.

 1. Steemer Omloop
  · De loop word volgend jaar gehouden op 12 mei 2018. Aangezien we zien dat er ieder jaar iets minder lopers aan de start komen is de vraag gerezen of het parcours gewijzigd moet worden. Minder lopers is een trend, er zijn vele lopen dat de lopers moeten kiezen waar ze willen deelnemen.
  · Er komt ook steeds minder publiek bij de start/finish. Dit is misschien te verhelpen om iets voor de kleinere kinderen te organiseren draaimolen o.i.d. zodat de ouders en grootouders met hun kroost komen kijken.
  · Afgelopen jaar deden er maar 7 personen mee aan de loop-training
  · Peter Slager gaat omliggende loopgroepen aanschrijven over de steemer omloop
 2. Schoolschaatsen/schoollopen
  · Er is regelmatig contact met basisschool de klaver. Afgelopen winter hebben de kinderen weer geschaatst i.p.v. de gymlessen
  · De sponsorloop, met als doel geld ophalen voor MS, was een groot succes. We gaan kijken of we dit volgend jaar weer kunnen organiseren voor een ander goed doel.
 3. 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018
  Op 10 januari 2018 bestaat de ijsvereniging 125 jaar. We willen dit samen met onze leden vieren op vrijdag 12 januari 2018. We beginnen rond 17 uur met een borrel, gevolgd door een stamppot-buffet. Daarna zal Erik Hulsebosch langskomen om schaatsanekdotes te vertellen. Timon Verduijn en Sietse van Ree zullen ten slotte voor live muziek zorgen.
  Voor de jeugd zijn we op dit moment bezig om iets leuks te zoeken.

Wat doen we als er ijs is? Het feest gaat gewoon door en de baan zal open zijn
Wat doen we als het haventerrein helemaal open ligt, i.v.m. de reconstructie? Er zal vast wel een mouw aan te passen zijn dat de mensen bij Moarstee kunnen komen.

 1. W.V.T.T.K/Rondvraag

Peter Bijen: Hout? Er zijn nog wat essen langs de bosrand om de ijsbaan die gekapt moeten worden. Als iemand dit hout wil graag even melden bij Anjo. Lies meldt dat dit wel in overstemming moet met Sieger van de groencommissie, omdat niet alle bomen tot de ijsbaan behoren, maar er zijn ook bomen van Staatsbosbeheer.

 1. Sluiting
  Anjo Hofman sluit om 22.12 uur de vergadering