Seizoen 2018/2019

Jaarvergadering

Net als de afgelopen jaren houdt de ijsvereniging haar jaarvergadering samen met de Oranjevereniging.
De IJsvereniging nodigt hiervoor al haar leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van IJsvereniging Stedum.
Deze vindt plaats op dinsdag 20 november 2018. De gezamenlijke vergadering begint om 20 uur in ons clubgebouw  “Moarstee”.
 
Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum
1.      Opening
2.      Mededelingen / ingekomen stukken
3.      Notulen van de jaarvergadering van 14 november 2017, deze kunt u lezen op de website van de ijsvereniging (http://ijsvereniging.stedum.com/)
4.      Jaarverslag
5.      Terugblik 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018
6.      Financieel verslag van de penningmeester
7.      Verslag kasnazieners
8.      Bestuursverkiezing:   Aftredend Catharina Reker (niet herkiesbaar)
                                              Voorgedragen: Mirjam Vast
Tot een uur voor de vergadering kan een (tegen)kandidaat zich aanmelden bij het bestuur
9.      Steemer Omloop
10. WVTTK
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
 
Notulen jaarvergadering IJsvereniging Stedum
Dinsdag 14 november 2017                             Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Moarstee
Aanwezig: Dirk Dijkema, Jan Harkema, Peter Slager, Evert Bruinius, Anjo Hofman, Peter Verduijn, Peter Bijen, Arend Kort, Nico Schutter, Alma Wieringa, Albert Kuin, Krista Kremer, Annet Hofman, Afie Nienhuis, Trix Leegte, Coby Nienhuis, Martijn Berends, Lukas Kruidhof, Syta Timmer, Alie Santing, Ida Rijskamp, Heike Smit, Jurjen Schaap, Veronique Huisman, Lies Oldenhof, Ar Jansen en Catharina Reker
Afwezig met kenisgeving: Siebrand Dijkema
 
1.                  Opening
Voorzitter Anjo Hofman opent om ongeveer 21.00 uur de vergadering.
 
2.                 Mededelingen/ingekomen stukken
·                    Wijziging van de agenda :      6a Verslag kasnazieners
                                                       6b verslag Vergadering Noorder Rondritten
·                    Ingekomen stuk:               Brief van muziekvereniging Jehova Nissie, met het trieste bericht dat de vereniging per 1 januari 2018 op houdt te bestaan
3.                  Notulen
De notulen van 2016 kan iedereen op de website hebben gelezen en er zijn een aantal exemplaren uitgereikt voor degene die dit nog niet hebben gedaan.
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de notulen:
·                    De hardboard platen, die we in de zaal leggen tijdens een ijsperiode, worden masonite hardboard platen. Deze zijn inmiddels in bestelling.
·                    Onderhoud van het veld is afgelopen zomer gedaan.
·                    Onderhoud rondom het veld is een aantal weken geleden gedaan.
4.                  Jaarverslag
Het jaarverslag wordt voorgelezen door Catharina Reker.
De secretaresse wordt bedankt voor de notulen en het jaarverslag
 5.                  Financieel verslag
De penningmeester neemt het financieel jaarverslag door.  Hij wordt bedankt voor zijn overzichtelijk werk. Hij zal op gepaste wijze het bedankje door geven aan Corry.
 
6.                  Verslag kasnazieners/verslag vergadering Noorder Rondritten
 
a.      Verslag kasnazieners
Janneke Aué en Syta Timmer hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Janneke Aué wordt bedankt voor dat zij dit 2 jaar heeft gedaan. Syta Timmer en Heike Smit gaan de kas controleren van het seizoen 2017/2018.
b.      Verslag vergadering Noorder Rondritten
Tijdens de vergadering van de Noorder Rondritten, kwam het lidmaatschap van de KNSB ter sprake. Dit lidmaatschap omvat o.a. een aantal verzekeringen, BUMA-rechten en 2 keer schaatsen op Kardinge. De kosten zijn maximaal €200 per jaar. De leden gaan akkoord dat we lid worden van de KNSB en het bestuur gaat nog uitzoeken welke verzekeringen dit lidmaatschap precies omvat, zodat we niet dubbel verzekerd zijn.
 
7.                  Steemer Omloop
·                         De loop word volgend jaar gehouden op 12 mei 2018. Aangezien we zien dat er ieder jaar iets minder lopers aan de start komen is de vraag gerezen of het parcours gewijzigd moet worden. Minder lopers is een trend, er zijn vele lopen dat de lopers moeten kiezen waar ze willen deelnemen.
·                         Er komt ook steeds minder publiek bij de start/finish. Dit is misschien te verhelpen om iets voor de kleinere kinderen te organiseren draaimolen o.i.d. zodat de ouders en grootouders met hun kroost komen kijken.
·                         Afgelopen jaar deden er maar 7 personen mee aan de loop-training
·                         Peter Slager gaat omliggende loopgroepen aanschrijven over de steemer omloop
  
8.                  Schoolschaatsen/schoollopen
·                    Er is regelmatig contact met basisschool de klaver. Afgelopen winter hebben de kinderen weer geschaatst i.p.v. de gymlessen
·                    De sponsorloop, met als doel geld ophalen voor MS, was een groot succes. We gaan kijken of we dit volgend jaar weer kunnen organiseren voor een ander goed doel.
 
9.                  125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018 
Op 10 januari 2018 bestaat de ijsvereniging 125 jaar. We willen dit samen met onze leden vieren op vrijdag 12 januari 2018. We beginnen rond 17 uur met een borrel, gevolgd door een stamppot-buffet. Daarna zal Erik Hulsebosch langskomen om schaatsanekdotes te vertellen. Timon Verduijn en Sietse van Ree zullen ten slotte voor live muziek zorgen.
Voor de jeugd zijn we op dit moment bezig om iets leuks te zoeken.
 
Wat doen we als er ijs is? Het feest gaat gewoon door en de baan zal open zijn
Wat doen we als het haventerrein helemaal open ligt, i.v.m. de reconstructie? Er zal vast wel een mouw aan te passen zijn dat de mensen bij Moarstee kunnen komen.
 
10.              W.V.T.T.K/Rondvraag
 
Peter Bijen:  Hout? Er zijn nog wat essen langs de bosrand om de ijsbaan die gekapt moeten worden. Als iemand dit hout wil graag even melden bij Anjo. Lies meldt dat dit wel in overstemming moet met Sieger van de groencommissie, omdat niet alle bomen tot de ijsbaan behoren, maar er zijn ook bomen van Staatsbosbeheer.
  
11.              Sluiting
Anjo Hofman sluit om 22.12 uur de vergadering
 
 

Seizoen 2017/2018

Zaterdag 12 mei 2018

Marieke Koerts en Gerard Vos  winnen de  17e Steemer Omloop.
De 17ee Steemer Omloop ,de 1e editie van het Huis en Hypotheek Ommerlanderloopcircuit is mede dankzij het zonnig weer een groot succes geworden.In ons clubgebouw Moarstee konden de lopers zich weer inschrijven en voorzien van startnummers en chips. De wedstrijd werd onder prachtige omstandigheden gelopen met als start en finish het ijsbaanterrein. Er werden redelijke tijden gelopen over een parcour die was aangepast i.v.m meer toegangkelijkheid voor de Stedumer bewoners tijdens de loop.  Begeleid door stralende zon en een lekkere temperatuur werd er door en om Stedum de 5 en 10 kilometer gelopen. Vooraf aan de loop ging de basisschooljeugd  van start met hun rondjes. Aangemoedigd door het vele publiek, vaders, moeders, opa’s en oma’s werd er fanatiek gelopen en na afloop was er een medaille en drinken als beloning.  In de categorie 4 t/m 6 jaar was Sem Slager de snelste, gevolgd door Anneloes Veldman en Jorian Lalkens. Jelmer vast won in de categorie 7 t/m 9 jaar. Floris Bijen en Jorn Dijkema werden resp. nummer 2 en 3. De categorie 10 t/m 12 jaar werd gewonnen door Leander van den Berg, nummer 2 werd Koen Bootsman en Thom Vast werd derde. Om 17.00 uur werden de deelnemers weggeschoten door de voorzitter van de ijsvereniging Anjo Hofman. Commentatoren Jan Kooistra en side kick Fokko Smit die met het volgen van de wedstrijd op eigenwijze de lopers over de finish begeleiden.
Bij de 10 kilometer senioren kwam Gerard Vos uit Appingedam over de finish, gevolgd door Gerben Vermij uit Leens en als derde eindigde Martijn ter Velde. Bij de dames senioren werd er gestreden om het hoogste schavot en het was Marieke Koerts uit Amsterdam die met grote voorsprong als eerste binnenkwam, gevolgd door Sariena Evertsz die de finishboog als tweede bereikte, derde werd Lydia Doornbos uit Appingedam. Bij de heren 40+ werd Remco Oost 1e gevolgd door Marcel Stoffers uit Appingedam en Richard Schudde uit Delfzijl die 3e werd . Bij de heren 50+ kwam Eduard Pechler uit Groningen als eerste over de finish gevolgd door Klaas Brouwer uit Zuidbroek en werd Erik van Dijken uit Groningen derde. Bij de heren 60+ was het Menno Fritsma uit Groningen die als eerste over de lijn kwam gevolgd door Roelof Berends uit Oudeschip en als derde kwam de Fries Meine Hoitsma uit Kollum over de lijn. Bij de vrouwen 40+ viel de overwinning te vieren bij Wanda Evertsz uit Delfzijl  gevolgd door Elise Kooi uit Loppersum en de derde plaats ging naar Mia Hut uit Winsum. Bij de vrouwen 50 + werd Gaby Gabay uit Groningen eerste, gevolgd door Jannie Laning uit Groningen en als derde kwam Aleida Groothof uit Winsum over de finish. Bij de 5 kilometer werden Marieke Otten en Sjors Slagter de winnaars  van de recreanten over de finish. De cheque van 75 euro geschonken door Sporthuis Mossel uit Appingedam ging naar de Stedumse Rita Drok. Wij als organisatie van de Steemer Omloop willen iedereen bedanken voor hun inzet en hopen u weer te zien volgend jaar bij de 18e Omloop van Stedum.
Kinderloop voorafgaand aan 17e Steemer Omloop. 
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een kinderloop voorafgaand aan de Steemer Omloop. We hebben één wijziging de kinderloop wordt dit jaar gehouden op de ijsbaan. Alle basisschoolkinderen kunnen zich tussen 15.00 en 15.45 uur inschrijven in Moarstee. De leeftijdscategorieën die er zijn, zijn 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar. In elke categorie hebben we mooie prijzen. De kinderen kunnen hun laatste energie na het rennen nog even kwijt op het springkussen bij Moarstee.
Traditiegetrouw start om 17.00 uur de Steemer Omloop. U kunt zich van 15.00 uur tot 16.30 uur inschrijven in Moarstee.

Donderdag 3 mei 2018

Donderdag 3 mei jl. hebben we in voorbereiding op de Steemer Omloop een loopclinic georganiseerd i.s.m Dirk Schipper.

 

Zaterdag 3 maart 2018

De baan gaat om 10 uur open
Om 10.30 uur een NoorderRondRit voor de jeugd op de ijsbaan. Aanmelden kan in Moarstee, overdag of 's ochtends vanaf 10 uur 

Vrijdag 2 maart 2018

Vanavond hebben we priksleewedstrijden georganiseerd. In de eerste ronden mocht iedereen 2 keer sleeën, degene die als eerste 2 heats had gewonnen ging door naar de volgende ronde. In de volgende rondes was er steeds 1 heat en dan steeds de winnaar direct door nar de volgende ronde. Er deden 8 kinderen tot en met 12 jaar mee. De uitslag was alsvolgt, 1 Ismaël Pluijter, 2 Sophie Hovenga en 3 Arjan Schinkel. In de categorie 13 t/m 16 jaar deden 12 kinderen mee, de uitslag alsvolgt, 1 Niek v/d Ree, 2 Erik Sevenhuijsen en 3 Jet v/d Ree. Bij de dames waren er 4 dames die meestreden om de prijzen, Karlijn v/d Ree werd eerste, gevolgd door Manouk Laning en Mirjam Vast. Bij de heren hadden we eerst een oneven aantal deelnemers, de winnaar bij de jeugd hebben we hier aan toe gevoegd zodat we met 12 mannen konden starten. De uitslag was alsvolgt, 1 Niek v/d Ree, 2 Sietse v/d Ree en 3 Jasper Tillema. Al met al was het een zeer geslaagde avond

De baan is open vanaf 10 uur 
's Avonds is er priksleeën vanaf 19.00 uur
Opgave kan in Moarstee, overdag en 's avonds vanaf 18.30 uur 
Kinderen en jeugd tot en met 16 jaar €1.50
17 jaar en ouder €3.00

Donderdag 1 maart 2018

De baan is vanochtend om 10 uur weer opengegaan 

Woensdag 28 februari 2018

 

Helaas hebben wij vanmiddag rond 16 uur de baan weer moeten sluiten, doordat er water op de baan kwam.
De ijsbaan is vanmiddag geopend vanaf 13.30 uur
 
Maandag 26 februari 2018
Het lijkt erop dat er binnenkort geschaatst kan worden! IJsvereniging Stedum is daarom al begonnen met de voorbereidingen van de ijsbaan, kantine en activiteiten.
Wij hopen vanaf woensdag de baan te kunnen openen voor bezoekers, houd hiervoor het bord bij de ijsbaan en onze site in de gaten!
 
Als het weer/ijs het nog toelaat willen we graag vrijdagavond vanaf 19:00 priksleeën, dus trek vooral je warme kleding en kom gezellig naar de ijsbaan. Opgave in Moarstee!
 
Voor de kinderen wordt zaterdag van 10:30 t/m 12:00 een Noorderrondrit georganiseerd op de ijsbaan met allerlei leuke routes en obstakels.
 
Er zijn nog plannen voor een echte ijshockey-clinic. Info hierover volgt nog dus hou onze site goed in de gaten!
  
(Alle bovengenoemde activiteiten zijn natuurlijk o.v.b. van het weer/ijs)
 

Vrijdag 9-2-2018

Vanmiddag was de ijsbaan geopend voor de schoolkinderen.

 

Zeer Geslaagd jubileumfeest van ijsvereniging Stedum
Woensdag 10 januari 2018 bestond ijsvereniging Stedum exact 125 jaar, een mijlpaal. Daar mogen we trots op zijn als dorp. Om dit te vieren organiseerde de vereniging afgelopen week verschillende activiteiten, waaronder een schaatsmiddag in Kardinge. Woensdagmiddag verzamelden 48, voornamelijk, basisschoolkinderen zich met ouders in de haven om gezamenlijk te vertrekken richting de schaatshal in Groningen. Het werd een gezellige en sportieve middag. Naast schaatsen, was ijshockey favoriet bij de jeugd. De kinderen waren goed herkenbaar met de rode mutsen van ijsvereniging Stedum die zij bij vertrek uitgereikt kregen van het bestuur.
Op vrijdagavond 12 januari was er een feestelijke avond in de Moarstee om het jubileum met leden, (oud-)bestuursleden en andere genodigden te vieren. Maar liefst 150 mensen kwamen naar jubileumfeest. Om 17.00 uur was er inloop met koffie. Voorzitter Anjo Hofman opende de avond en stilstond bij 125 jaar ijsvereniging Stedum en wat hoogte- en dieptepunten voorlas uit het teruggevonden notulenboek uit 1893. Fokko Smit, voorzitter van dorpsbelangen sprak lovende woorden en haalde de ontstaansgeschiedenis van het spreekgestoelte van Technica Mulder aan in zijn toespraak. Daarnaast overhandigde hij een jubileumtegel aan Anjo. Piet Wieringa, voorzitter van de Noorderrondrit, sprak zijn waardering uit voor het enthousiasme van het jonge bestuur, noemde het lage contributiebedrag en bood het bestuur een fles Havenwater en een Agricolakoek aan. Daarna was er een heerlijk stamppottenbuffet verzorgd door Hapenzo uit Ten Post.
Zo rond 20.30 uur bracht oud-marathonschaatser Erik Hulzebosch een bezoek aan de Moarstee. Hij werd op ludieke wijze hartelijk welkom geheten. Peter Verduijn, zijn zoon Timon, en Sietse van der Ree zongen en speelden het voor hem wel bekende ‘Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch’. Op eigen wijze en in dialect vertelde hij anekdotes over zijn schaats- en ‘zang’carrière . De Elfstedentocht die hij als veertienjarige reed in 1984, was een keerpunt in zijn leven. In één  klap was hij de held van Gramsbergen in plaats van het ‘domme’ jongetje dat niks kon, zo vond zijn vader tot dan toe. Op onnavolgbare wijze vertelde hij wat er daarna allemaal op zijn pad kwam. Hoe hij zonder enige kennis van zaken financiële afspraken maakte met sponsoren, zijn successen, interviews met Mart Smeets en het net niet winnen van de Elfstedentocht in 1997. Henk Angenent won de tocht, maar voor Hulzebosch voelde het niet als een nederlaag, maar als start van zijn leven als bekende Nederlander. Hij wist de aanwezigen te boeien en had de lachers al snel op zijn hand. Na afloop van zijn verhaal bood Hulzebosch een schaatsjas aan aan de vereniging die ‘m op haar beurt aan Bernard Hofman gaf.
Na het vertrek van Hulzebosch ging het feest nog tot in de kleine uurtjes door met live muziek van de Verduijns en van der Ree . Het bestuur kijkt terug op een geslaagde jubileumavond. We willen alle vrijwilligers via deze weg bedanken voor hun hulp en alle leden en genodigden voor hun komst.
Namens het bestuur: Anjo Hofman, Peter Verduijn, Catharina Reker, Krista Kremer, Dirk Dijkema, Trix Leegte en Peter Bijen
U kunt foto's vinden onder het tabblad foto's, de foto's zijn gemaakt door Janna Bathoorn
 

Baan winterklaar maken

Op zaterdag 6 januari jl. hebben de heren uit het bestuur de baan klaar gemaakt voor het schaatsseizoen.

125-jarig jubileum

Op 10 januari 1893 is de ijsvereniging opgericht, wat inhoud dat onze vereniging op 10 januari 2018 125 jaar bestaat. We zijn hier heel erg trots op en willen dit dan ook met onze leden, donateurs, (oud)bestuursleden en een aantal genodigden vieren.
Dit feest gaan we vieren op vrijdag 12 januari 2018 in Moarstee. Na de opening van onze voorzitter, gaan we stamppot eten. Zo rond half negen zal Erik Hulsebosch unieke en humoristische anekdotes gaan vertellen. Hierna is er feest met live muziek.
Al onze leden, donateurs en genodigden krijgen hiervoor een uitnodiging, met informatie hoe men zich op kan geven.
Op 10 januari willen we, ijs en weder dienende, samen met de jeugd tot en met 16 jaar gaan schaatsen op Kardinge. Mocht de ijsbaan in Stedum open zijn dan gaan we natuurlijk op onze vertrouwde baan schaatsen. Ouders moeten zelf voor vervoer zorgen, zodat de kinderen in Groningen komen. We vertrekken gezamenlijk om 13.30 uur vanaf de haven. Opgave om mee te gaan kan je doen door uiterlijk 5 januari te mailen naar ijsverstedum125jaar@gmail.com of door het strookje in leveren welke op de basisschool is uitgedeeld.
 

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt ook dit jaar weer samen met de jaarvergadering van de Oranjevereniging gehouden en wel op dinsdag 14 november 2017, de gezamenlijke vergadering begint om 20 uur in ons clubhuis "Moarstee"

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen van de jaarvergadering van 15 november 2016, deze staan onder de agenda vermeld
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag kasnazieners
7. Steemer Omloop
8. Schoolschaatsen/schoollopen
9. 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018
10. WVTTK
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Notulen jaarvergadering IJsvereniging Stedum (gezamenlijke vergadering met Oranjevereniging)
Dinsdag 15 november 2016   Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Moarstee
Aanwezig: Dirk Dijkema, Jan Harkema, Siebrand Dijkema, Peter Slager, Evert Bruinius, Anjo Hofman, Peter Verduijn, Peter Bijen, Wilco Witteveen, Johann Veen, Arend Kort, Nico Schutter, Fokko Smit, Albert Kuin, Krista Kremer, Annet Hofman, Afie Nienhuis, Trix Leegte, Talo Tamminga, Coby Nienhuis, Martijn Berends, Lukas Kruidhof, Dinie Smit, Syta Timmer, Alie Santing, Ida Rijskamp, Heike Smit, Jurgen Schaap en Catharina Reker
Afwezig met kenisgeving: Janna Bathoorn en Janneke Aué

1. Opening
Voorzitter Anjo Hofman opent om ongeveer 21.00 uur de vergadering en wenst Kees en Anna Eisema en Janny Schutter allen veel beterschap en feliciteert Alie Santing met de geboorte van haar kleinzoon.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
* Wijziging van de agenda : komt een extra punt: bestuursverkiezingen
3. Notulen/Jaarverslag
De notulen van 2015 kunnen door iedereen worden gelezen en er is een kleine opmerking:
Tekstueel: Op pagina 3 staat oploop en dit moet omloop zijn
Naar aanleiding van de notulen:
* De zeecontainers zijn stuk, deze zullen worden vervangen door een nieuwe schuur. Voor de schuur moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente heeft het facetplan buitengebied afgelopen 31 oktober goedgekeurd. Nu moet er d.m.v. subsidies geld geworven worden. Hier gaat het bestuur van de scouting meehelpen. De oude ijsbaankantine mag blijven staan totdat de nieuwe schuur klaar is.
* Op de clustervergadering op 14/11/2016 van de Noorderrondritten (NRR) is er besproken dat de ijsvereniging Stedum het Westerwijdermaar schoon moet houden en men probeert tijdens de toertocht, mocht deze verreden kunnen worden, Stedum aan te doen.
* De geluidsinstallatie voor buiten is helemaal klaar, alle spullen die we hadden hebben we hiervoor kunnen hergebruiken. De installatie, o.a. 6 speakers, voor binnen moet nog aangeschaft worden. Alle leden gaan akkoord dat de ijsvereniging dit gaat betalen. Binnenkort zal in overleg met de heren van “Stedum.com” een systeem aangeschaft worden.

4. Financieel verslag
De penningmeester neemt het financieel jaarverslag door.  Het blijkt dat de kas weer niet gekrompen is. Peter Verduijn en natuurlijk Corry worden bedankt voor het overzicht.

5. Verslag kasnazieners
Jan Harkema en Janneke Aué hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Jan Harkema geeft Corry complimenten voor het zeer overzichtelijke werk. Jan Harkema wordt bedankt voor dat hij dit 2 jaar heeft gedaan. Janneke Aué en Syta Timmer gaan de kas controleren van het seizoen 2016/2017.

6. Bestuursverkiezing
* Janna Bathoorn stopt door haar gezondheidsproblemen met het bestuurswerk. Hiervoor wordt zij  bedankt en zij heeft thuis een een bos bloemen gekregen.
* Trix Leegte is gevraagd om de taak van Janna over te nemen en hier wordt door de leden mee ingestemd, welkom Trix.
* Evert Bruinius stopt na vele jaren met het bestuurswerk. Hiervoor wordt hij bedankt en ontvangt een fles met koude thee.
* Krista Kremer is gevraagd om de taak van Evert over te nemen en ook hier gaan de leden akkoord, welkom Krista.

7. Stedumer Omloop
* De volgende Stedumer Omloop is gepland op 13 mei 2017, hoe en waar dit georganiseerd gaat worden zien we t.z.t. wel, nu er plannen zijn dat het haventerrein dan overhoop ligt.
* Arend Kort regelt alles voor de verkeersregelaars en zorgt ervoor dat deze mannen hun certificaat op tijd halen.
* Afgelopen omloop is er één incident geweest, hiervan is aangifte gedaan bij de politie. De politie is hier mee aan de slag gegaan en waarschijnlijk heeft de Stedumer in kwestie een boete gehad.


8. Schoolschaatsen/schoollopen

* Anjo is bij “De Klaver” geweest en heeft met Martin Pik (directeur) afgesproken dat,  als er ijs is dat de scholen kunnen schaatsen en dat de gymleraar dit zal gaan leiden. Ook voor de Steemer Omloop gaat de gymleraar een programma opzetten zodat de kinderen alvast kunnen oefenen voor het rennen van de loop.
* “Make-a-wish” gaan we niet weer aan meedoen, mocht er een sponsorloop komen, dan gaan we dit doen in overleg met de basisschool

9. W.V.T.T.K

* In 2018 bestaat de ijsvereniging 125 jaar. De exacte datum moeten we nog opzoeken. Zijn er ideeën wat er georganiseerd kan worden? ==> kunstijsbaan in de kerstvakantie op het haventerrein
* Anjo is in overleg met “GIJS”, mocht er ijs komen dan willen we proberen om trainers van “GIJS” naar Stedum te laten komen, om de kinderen ijshockey-training te geven.
* In de komende zomer moet onze baan gerenoveerd worden.


10. Rondvraag
Dinie Smit: Wat vinden de leden van deze eerst gezamenlijke vergadering van de oranjevereniging en ijsvereniging? De leden gaan akkoord om dit in het vervolg zo te blijven doen.

Heike Smit: Hoe groot wordt de nieuw te bouwen schuur? 10m x15m. Hiervoor is twee
derde voor de scouting en een derde voor de ijsvereniging

Johann Veen: De Survival vereniging wil ook graag nog een plekje in de schuur. Dit wordt meegenomen in de gebruikersvergadering

Fokko Smit:  Als er langer ijs is dan het afgelopen jaar, wordt de vloer dan aangepast? De vloer waar men met schaatsen kan komen wordt groter dan de afgelopen winter. Er komt een extra hardboard vloer en voor de hal zijn er tapijttegels.
 Nadeel dat er meerdere verenigingen in één gebouw zitten, dat het op een donderdagavond erg vol kan zijn. Dit laatste punt neemt het bestuur in beraad.

Siebrand Dijkema: Het is erg belangrijk dat er een goede samenwerking met de school is, misschien kan men onder schooltijd een keer naar Kardinge  als er geen ijs komt.
  Kan de Steemer Omloop niet naar een andere datum, zodat we meer lopers trekken. ==>Nee de “loop-kalender” is erg druk bezet.

Peter Bijen: In april organiseren we weer een looptraining, het zou leuk zijn als er nog meer Stedumers aan mee kunnen doen, zodat we ook meer Stedumers aan de start van de Steemer Omloop kunnen krijgen.

11. Sluiting
Anjo Hofman sluit om 22.10 uur de vergadering